LN-KOMIKS

Hlavní menu

Naposledy upraveno v: 25.4.2017

Novinky

O mnì

Dobrý den, jmenuji se Ladane Német. Narodil jsem se v roce 1994 v Praze. Rád kreslím vlastní komiksy pro dìti od 8 let. Také rád píšu kratší prózy a kreslím samostatné obrázky na motivy komiksù.

Více...
Stennly se ukazuje

Všichni pohromadì

Poèítadlo.cz

© Ladane Német 2006 - 2010